jaszczurka

Jaszczurki w Polsce: po rodzimych gatunkach, ich środowisku i ochronie

Jaszczurki w Polsce to fascynująca grupa gadów, które zasługują na naszą uwagę i ochronę. W naszym kraju występuje kilka gatunków tych interesujących zwierząt, które można spotkać zarówno w typowych siedliskach, jak i w pobliżu naszych domów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej rodzimym gatunkom jaszczurek, ich środowisku życia oraz sposobom ochrony tych cennych gatunków.

Różnorodność jaszczurek w Polsce

W Polsce występuje kilka gatunków jaszczurek, które łącznie tworzą unikalną i różnorodną herpetofaunę. Wśród nich można wyróżnić zarówno popularne, jak i rzadziej spotykane gatunki. W poniższych sekcjach przyjrzymy się bliżej tym gatunkom, ich wyglądowi, zachowaniu oraz preferencjom środowiskowym.

Najpopularniejsze gatunki jaszczurek spotykane w Polsce

Wśród najczęściej spotykanych gatunków jaszczurek w Polsce można wymienić:

 • Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – charakteryzuje się zielonym, brązowym lub szarym ubarwieniem z ciemnymi plamkami na grzbiecie. Preferuje suche, nasłonecznione tereny, takie jak łąki, wrzosowiska czy pola uprawne.
 • Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) – mały gatunek o szarozielonym lub brązowym ubarwieniu z ciemnymi plamami na bokach. Występuje na terenach wilgotnych, takich jak torfowiska, bagna czy mokre łąki.
 • Jaszczurka murowa (Podarcis muralis) – charakteryzuje się jasnozielonym lub szarozielonym ubarwieniem z ciemnymi plamkami na grzbiecie. Preferuje tereny skaliste, murki oraz budynki z kamienia.

Rzadko spotykane gatunki jaszczurek w Polsce

Oprócz powyższych, w Polsce można również spotkać rzadziej występujące gatunki jaszczurek, takie jak:

 • Jaszczurka zielona (Lacerta viridis) – większy gatunek o intensywnie zielonym ubarwieniem z niebieskimi plamkami na bokach. Występuje na terenach ciepłolubnych, takich jak murawy kserotermiczne czy zarośla.
 • Jaszczurka schreiberi (Lacerta schreiberi) – rzadki gatunek o zielonkawym ubarwieniu z ciemnymi plamkami na grzbiecie. Preferuje tereny wilgotne, takie jak bagna czy mokre łąki.

Rzadkość występowania tych gatunków wynika z ich specyficznych wymagań środowiskowych oraz ograniczonego zasięgu występowania. Warto zwracać uwagę na te rzadkie gatunki podczas wędrówek po polskiej przyrodzie, gdyż ich obecność może świadczyć o cennych i unikalnych siedliskach.

Środowisko naturalne jaszczurek w Polsce

Jaszczurki w Polsce zamieszkują różnorodne środowiska, które dostarczają im odpowiednich warunków do życia. W zależności od gatunku, jaszczurki preferują różne typy siedlisk, które wpływają na ich rozmieszczenie na terenie kraju. Polski klimat oraz warunki środowiskowe stwarzają wyjątkowe wyzwania dla tych gadów, które muszą się do nich przystosować, aby przetrwać.

Typowe siedliska jaszczurek w naszym kraju

W Polsce można spotkać jaszczurki w różnych siedliskach, takich jak:

 • Suche, nasłonecznione tereny – preferowane przez jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis) oraz jaszczurkę zieloną (Lacerta viridis). Obejmuje to łąki, wrzosowiska, pola uprawne czy murawy kserotermiczne.
 • Wilgotne tereny – preferowane przez jaszczurkę żyworodną (Zootoca vivipara) oraz jaszczurkę schreiberi (Lacerta schreiberi). Obejmuje to torfowiska, bagna czy mokre łąki.
 • Tereny skaliste, murki i budynki z kamienia – preferowane przez jaszczurkę murową (Podarcis muralis). Obejmuje to zarówno naturalne formacje skalne, jak i sztuczne konstrukcje, takie jak mury oporowe czy stare budynki.

Warto zwracać uwagę na te siedliska podczas wędrówek po polskiej przyrodzie, gdyż obecność jaszczurek może świadczyć o cennych i unikalnych środowiskach.

Adaptacje jaszczurek do polskiego klimatu

Polski klimat stawia przed jaszczurkami wyjątkowe wyzwania, takie jak zmienne warunki pogodowe, niskie temperatury czy ograniczona dostępność pożywienia. Aby przetrwać w tych warunkach, jaszczurki wykształciły szereg adaptacji, takich jak:

 • Termoregulacja – jaszczurki są ectotermiczne, co oznacza, że regulują swoją temperaturę ciała za pomocą środowiska. W związku z tym, aktywnie poszukują miejsc nasłonecznionych, aby ogrzać się i zwiększyć swoją aktywność metaboliczną.
 • Hibernacja – większość gatunków jaszczurek w Polsce hibernuje w okresie zimowym, kiedy to temperatury są zbyt niskie, aby prowadzić aktywny tryb życia. Jaszczurki wykorzystują w tym celu różne kryjówki, takie jak szczeliny skalne, nory czy jamy w ziemi.
 • Żyworodność – jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) jest jednym z nielicznych gatunków jaszczurek, które rodzą żywe młode zamiast składać jaja. Dzięki temu, młode jaszczurki są lepiej przystosowane do przetrwania w chłodniejszych warunkach.

Te adaptacje pozwalają jaszczurkom przetrwać w polskim klimacie i zasiedlić różnorodne środowiska, co przyczynia się do ich sukcesu jako grupy gadów.

Ochrona jaszczurek w Polsce

Ochrona jaszczurek w Polsce jest istotnym zagadnieniem, mającym na celu zachowanie bioróżnorodności oraz dbanie o równowagę ekosystemów. W celu skutecznej ochrony tych gadów, warto poznać zagrożenia, z jakimi się borykają, oraz sposoby minimalizacji tych zagrożeń.

Zagrożenia dla jaszczurek w Polsce

Jaszczurki w Polsce narażone są na różne zagrożenia, które mogą wpłynąć na ich populację oraz przetrwanie. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zmiany środowiska – urbanizacja, rolnictwo intensywne, wylesianie czy osuszanie terenów mogą prowadzić do utraty siedlisk jaszczurek, co z kolei wpływa na ich liczebność.
 • Drapieżnictwo – jaszczurki padają ofiarą drapieżników, takich jak ptaki, ssaki czy inne gady. W przypadku niektórych gatunków, drapieżnictwo może stanowić poważne zagrożenie dla ich populacji.
 • Choroby – jaszczurki mogą być narażone na różne choroby, zarówno infekcyjne, jak i pasożytnicze, które mogą wpłynąć na ich zdrowie i przetrwanie.

Znając te zagrożenia, można podejmować działania mające na celu ich minimalizację i ochronę jaszczurek w Polsce.

Jak możemy przyczynić się do ochrony jaszczurek?

Każdy z nas może w pewnym stopniu przyczynić się do ochrony jaszczurek w Polsce. Oto kilka praktycznych porad, jak to zrobić:

 • Zachowanie dystansu – podczas obserwacji jaszczurek w naturze, warto zachować odpowiedni dystans, aby nie zakłócać ich naturalnego zachowania i nie stresować ich.
 • Ochrona siedlisk – dbanie o zachowanie naturalnych siedlisk jaszczurek, takich jak łąki, wrzosowiska czy tereny skaliste, przyczynia się do ochrony ich populacji.
 • Tworzenie miejsc schronienia – w swoim ogrodzie można stworzyć kryjówki dla jaszczurek, takie jak stosy kamieni, gałęzi czy liści, które będą dla nich miejscem schronienia przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
 • Edukacja – szerzenie wiedzy na temat jaszczurek, ich roli w ekosystemach oraz zagrożeń, z jakimi się borykają, może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej i lepszej ochrony tych gadów.

Dzięki tym prostym działaniom, każdy z nas może przyczynić się do ochrony jaszczurek w Polsce i dbać o zachowanie bioróżnorodności oraz równowagę ekosystemów.

Hodowla jaszczurek w domu

Hodowla jaszczurek w domu staje się coraz bardziej popularna, zarówno wśród miłośników gadów, jak i osób poszukujących nietypowych zwierząt domowych. W hodowli jaszczurek ważne jest jednak poznanie podstawowych zasad i wyzwań związanych z utrzymaniem tych gadów w domowych warunkach.

Jakie gatunki jaszczurek nadają się do hodowli?

Wśród gatunków jaszczurek, które najczęściej hodowane są w domu, można wymienić:

 • Agama brodata – łatwa w hodowli, spokojna i tolerancyjna na manipulacje, wymaga dużego terrarium z odpowiednimi warunkami termicznymi i oświetleniowymi.
 • Gecko lamparci – niewielkie, nocne jaszczurki o ciekawym wyglądzie, wymagające odpowiedniej wilgotności i temperatury w terrarium.
 • Legwan zielony – atrakcyjny wyglądem, ale wymagający dużego terrarium i odpowiedniej diety, może być agresywny wobec opiekuna.
 • Skink językowy – niewielki, aktywny gatunek, wymagający odpowiedniej diety oraz warunków termicznych i wilgotnościowych w terrarium.

Wybierając gatunek jaszczurki do hodowli, warto zwrócić uwagę na jego wymagania i specyfikę hodowli, aby zapewnić mu odpowiednie warunki życia.

Podstawowe zasady hodowli jaszczurek w domu

Hodowla jaszczurek w domu wiąże się z kilkoma podstawowymi zasadami, które należy przestrzegać, aby zapewnić tym gadom odpowiednie warunki życia:

 • Żywienie – każdy gatunek jaszczurki ma swoje specyficzne wymagania żywieniowe, które należy spełnić, aby zapewnić mu zdrowie i prawidłowy rozwój. Dieta jaszczurek może obejmować owady, rośliny, owoce czy nawet inne gady.
 • Warunki środowiskowe – jaszczurki wymagają odpowiedniego terrarium, które zapewni im odpowiednią temperaturę, wilgotność, oświetlenie oraz miejsca do ukrycia się i wspinaczki. Warunki te różnią się w zależności od gatunku jaszczurki.
 • Zdrowie – regularne kontrole zdrowia oraz dbanie o higienę terrarium są kluczowe dla utrzymania zdrowia jaszczurek. Warto również poznać objawy chorób i problemów zdrowotnych, które mogą dotknąć hodowane gady.

Przestrzegając tych podstawowych zasad hodowli jaszczurek w domu, można cieszyć się obecnością tych fascynujących gadów i obserwować ich ciekawe zachowania oraz rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *