Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy i gdzie musi być zamontowany

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy i gdzie musi być zamontowany

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy i gdzie musi być zamontowany?

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo podczas akcji gaśniczych i ratunkowych w budynkach montuje się odpowiednie wyposażenie PPOŻ. Do tej kategorii zalicza się również wyłącznik przeciwpożarowy przeznaczony do wyłączania prądu.

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Element jak wyłącznik przeciwpożarowy, a dokładnie wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest przeznaczony do odcinania dopływu prądu w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu wyłącza on sprzęt elektryczny używany w budynku, co powala na bezpieczne prowadzenie akcji przez straż pożarną oraz inne służby. Wyłącznik przeciwpożarowy jest jednym z ważnych elementów instalacji przeciwpożarowych. Po naciśnięciu na przycisk powoduje on odcięcie dopływu prądu do obwodów poza tymi, które są niezbędne do zasilania sprzętu do ugaszenia pożaru, odprowadzenia dymu, oświetlenia.

Gdzie i kiedy montuje się wyłączniki przeciwpożarowe?

Dokładne informacje o tym, kiedy wyłącznik przeciwpożarowy powinien być zamontowany, zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W powyższym dokumencie znajdują się dokładne wymogi dotyczące warunków technicznych dla budynków i ich położenia, w tym także wymogi dotyczące ochrony PPOŻ – przeciwpożarowej. Według przepisów, wyłącznik przeciwpożarowy prądu powinien być zamontowany w każdym z budynków, którego kubatura przewyższa 1000 metrów sześciennych lub też budynek ten zawiera strefy zagrożone wybuchem. Wobec tego takie wyłączniki spotykane są między innymi w obiektach handlowych, przemysłowych, sportowych, biurach, obiektach noclegowych. Oczywiście, istnieje możliwość zamontowania wyłącznika również w obiektach, w których nie jest to konieczne. Dzięki temu można zapewnić większe bezpieczeństwo osobom prowadzącym akcje gaśnicze i ratownicze.

Należy pamiętać o tym, że wyłącznik przeciwpożarowy musi być:

  • zamontowany w miejscu przy wejściu do budynku lub głównym złączu
  • właściwie oznakowany – stosuje się symbol białej błyskawicy na czerwonym tle oraz napis „przeciwpożarowy wyłącznik prądu”
  • odpowiedni połączony z instalacją, aby nie odciąć dopływu prądu do kluczowych podczas akcji instalacji, na przykład oświetlenia awaryjnego

Wyłącznik przeciwpożarowy – jak z niego korzystać?

Z wyłącznika przeciwpożarowego korzystają przede wszystkim służby, skore prowadzą akcję ratowniczą i gaśniczą. Wyłącznik jest wyłączany wtedy, gdy rozpoczyna się akcja, zanim jeszcze do budynku wprowadzona zostanie woda lub wejdą do niego służby, by zapobiec wypadkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *