Mieszkanie Warszawa. Jak kupić mieszkanie?

Mieszkanie Warszawa. Jak kupić mieszkanie?

Mieszkanie Warszawa. Jak kupić mieszkanie?

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania z własnych środków finansowych. Najczęściej konieczne jest zaciągnięcie kredytu. Zakup nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego to świetna inwestycja pod każdym względem. Warto podejść do sprawy zakupu mieszkania kompleksowo, to znaczy  zgromadzić środki na inwestycję, zadbać o stabilność zatrudnienia, wybrać moment zakupu, zapoznać się z ofertami mieszkań i kwestiami prawnym i w końcu wybrać mieszkanie.

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Przed wyborem mieszkania w Warszawie od dewelopera, warto zajrzeć od planu zagospodarowania przestrzennego i dowiedzieć się, jakie są plany odnośnie inwestycji w danej okolicy. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy przedwstępnej, której główne założenia muszą być takie same jak w umowie ostatecznej. Deweloperowi nie wolno zmieniać lokalizacji mieszkania, ani ceny. Umowa przedwstępna dotycząca kupna mieszkania w Warszawie od dewelopera musi mieć formę aktu notarialnego. Takie same wymagania dotyczą także umowy ostatecznej.

Deweloper przed podpisaniem umowy przedwstępnej ma obowiązek pokazać przyszłemu klientowi wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością. Osoba kupująca musi mieć pewność, ze deweloper jest właścicielem lokalu i ma prawo im handlować. Nieruchomość nie może być obciążona prawami osób trzecich. Oznacza to, że  trzeba przeczytać wypis księgi wieczystej. Wszystkie dokumenty  muszą być aktualne i starsze niż miesiąc. Jeśli spotkamy się z odmową ich przedstawienia lub zbywaniem nas, to może znaczyć, że deweloper nie należy do uczciwych. Umowy przedwstępnej na zakup mieszkania z takim sprzedawcą najlepiej w ogóle nie podpisywać. Lepiej poszukać innego mieszkania od dewelopera w Warszawie.

Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera wymaga znajomości prawa i sporej czujności. Istnieją firmy, które pomagają w odbiorze mieszkania. Lokal musi być dokładnie sprawdzony. Data odbioru lokalu musi być dokładnie określona w umowie deweloperskiej. Zabezpieczenie terminów wskazanych w umowie karami umownymi jest ułatwieniem w dochodzeniu od dewelopera wywiązania się przez niego z podjętych ustaleń.

Odbiór techniczny jest przeprowadzany po zakończeniu prac  budowlanych i po otrzymaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji. O terminie odbioru deweloper powiadamia kupujących w sposób określony w umowie. Lokal może być także odebrany przez pełnomocnika przyszłego nabywcy, który musi posiadać pełnomocnictwo sporządzone na piśmie.  Warto pamiętać o tym, że odbiór lokalu nie musi być jednoznaczny z przekazaniem nabywcy klucz.

Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Mieszkanie Warszawa od dewelopera należy sprawdzić pod kątem obecności usterek, zgodności z prawem budowlanym, normami budowlanymi oraz dokumentacją umowną (umowa wraz z załącznikami).  Osoby odbierające mieszkanie powinny zwrócić uwagę na piony, poziomy i kąty, stan stolarki okiennej i drzwiowej, tynki i wylewki, balkon oraz przynależności. Każda stwierdzona podczas odbioru usterka zostaje wpisana  do protokołu odbioru. Dokument jest  formalną podstawą dochodzenia od dewelopera naprawienia istniejących wad.  Deweloper ma 14 dni, aby odnieść do usterek, uznać je za zasadne lub niezasadne. Jeżeli mamy do czynienia z istotną wadą, która może przesądzić o bezpieczeństwie domowników, to nabywca może zdecydować się na odstąpienie od umowy, żądając zwrotu środków wpłaconych tytułem umowy.

Kupno mieszkania Warszawa od dewelopera to inwestycja na wiele lat. Zaletą nowego mieszkania jest pełna dowolność nowego właściciela w zakresie urządzania swojego miejsca do życia. Nowo wybudowane mieszkania w Warszawie mają o wiele lepszą izolację termiczną niż budynki powstałe kilkadziesiąt lat temu, co zapewnia znacznie lepszy komfort mieszkania. Kupując mieszkanie od dewelopera należy zadbać o zabezpieczenie swoich praw.

Więcej na: https://www.janpul.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *